Uvjeti najma / Uvjeti rezervacije

1. OPĆENITO

U sljedećim poglavljima Iznajmljivač Savo Stupar (u daljnjem tekstu: Iznajmljivač) djeluje direktno bez posrednika gdje se vila može rezervirati na web stranici www.villaunique.net. Vaš ugovor je s vlasnikom nekretnine. Ovaj ugovor uključuje sve uvjete u nastavku.

2. IZRADA REZERVACIJE I PLAĆANJE
2.1. Nakon što ste rezervirali privremenu rezervaciju, od vas ćemo tražiti da potvrdite rezervaciju putem e-maila i to mora biti od prvo imenovane osobe na rezervaciji ("vođa stranke koje su rezervirale vilu"). Voditelj stranke mora imati najmanje 18 godina i moraju biti ovlaštene da izvršavaju rezervaciju na osnovu ovih uvjeta rezervacije sve osobe imenovane na rezervaciji. Potvrđivanjem podataka o rezervaciji s Iznajmljivačem „vođa stranke“ potvrđuje da je on / ona tako ovlašten i da su svi članovi stranke pristali na njih da budu vezani uvjetima rezervacije.
2.2. "Vođa osoba" odgovoran je za sve uplate u korist nas. Nakon što Iznamljivač pošalje račun, mora se poslati minimalni bespovratni depozit u iznosu od 30% od cijene najma. Ostali saldo vaše rezervacije mora biti primljena najmanje 30 dana prije datuma od datuma posjeta na vili, račun ukoliko se plaća karticom, ili se može uplatiti razlika u gotovini prvog dana dolaska u vilu. Navedene uvjete će biti navedeni u samoj rezervaciji. Iznajmljivač će poslati podsjetnik putem e-pošte ili sms-om. Ako rezervirate u roku od 30 dana od dolaska u vilu, ukupni trošak vile mora biti plaćen u trenutku rezervacije. Rezervaciju možete izvršiti putem kontakt obrasca putem naše web stranice www.villaunique.net. Rezervacije primljene na ovaj način privremene su i čuvat će se 3 dana prije primitka vašeg pologa ili punog plaćanja ako je to primjenjivo. Ako uplata ne bude primljena u roku od 4 dana, rezervacija će automatski isteći.
2.3. Rezervacije ne mogu biti prihvaćene od stranaka mlađih od 18 godina. Pridržavamo si pravo odbiti rezervaciju bez ikakvog razloga.
3. UGOVOR
3.1. Ugovor između vas, „vođe stranke“ i vlasnika nekretnine nastat će kada uplatite depozit (ili potpuno plaćanje ako rezervirate u roku od 30 dana od datuma rezervacije vile) i prihvaćamo vašu rezervaciju izdavanjem pismene potvrde. Hrvatski zakon uređuje vaš ugovor i sva pitanja koja proističu iz njega. Sve sporove, tužbene zahtjeve ili druga pitanja koja proizlaze iz ili u vezi s ovim ugovorom rješavat će samo sudovi Hrvatske.
3.2. Važno je da odmah nakon primitka provjerite potvrdu vile koju dobijete od nas. Morate nas kontaktirati odmah ako se čini da su neke informacije netočne, jer kasnije nije moguće izvršiti promjene. Ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost ako nas ne obavijeste o bilo kakvim netočnostima u bilo kojem dokumentu u roku od 14 dana od našeg slanja.
4. CIJENE
4.1. Cijena vile temelji se na cijenama vila predstavljenim na web stranici www.villaunique.net u vrijeme vaše rezervacije ili zahtjeva za rezervaciju.
4.2. Iznajmljivač prihvaća rezervacije samo najmanje tjedan dana, a u nekim slučajevima najmanje pet dana u travnju, svibnju, rujnu i listopadu.
4.3. Nekretnine su u potpunosti namještene i opremljene. U cijenu za sve nekretnine uključeno je posteljina, struja, topla i hladna voda, klimatizacija / grijanje. Grijanje bazena će imati dodatni trošak. Satelitska / kablovska televizija kad su dostupne ne uključuje pristup svim kanalima. Ako je dostupan pristup internetu, obično se pretpostavlja da će kupac donijeti svoj laptop. Faks uređaj znači da se može pružiti faks uređaj. Korištenje telefonskih / internetskih sadržaja mora se plaćati lokalno.
5. DEPOZIT SIGURNOSTI
5.1. Za pokrivanje troškova bilo kakvih oštećenja ili lomova potreban je sigurnosni depozit. Depozit će se prikupljati na vili prilikom dolaska u vilu i iznosi 500 € po vili. Za skupine mladih (mlađe od 22 godine) na prijavi je potreban dodatni povratni sigurni depozit od 500 eura. Za telefonsku upotrebu, pristup internetu ili druge usluge možda će biti potreban viši depozit za pokrivanje eventualnih računa. O tome ćete biti obaviješteni prilikom rezervacije ili ako se odlučite za koji želite koristiti dodatne usluge, viši depozit bit će vam potvrđen prilikom dolaska u vilu. Molimo vas osigurajte da ovaj novac bude spreman kad stignete u suprotnom, ulaz u nekretninu može se odgoditi dok se depozit ne provede.
5.2. Depozit se vraća na kraju vašeg boravka nakon pregleda vlasnika vile za štetu.
6. PROMJENE REZERVACIJE
Ako ste spriječeni u putovanju, imate pravo prenijeti svoju vilu drugoj osobi. Međutim, morate nas o tome pismeno obavijestiti najmanje 42 dana prije datuma rezervacije. Naplatit ćemo naknadu za nadopunu u iznosu od 50,00 eura po rezervaciji. Također ćete biti odgovorni za dodatne troškove nastale tim prijenosom. Dok ne primimo puni iznos, i vi i osoba koja zauzima vaše mjesto odgovorni ste za punu uplatu vile.
NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA
UPUTE O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA sukladno čl. 8. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07, 79/09 i 89/09):
U slučaju nepravilnosti Iznajmljivač će pokušati otkloniti sve nepravilnosti koje su utvrde na licu mjesta a koje se mogu otkloniti. U slučaju nepravilnosti "vođe stranke" ima pravo dostaviti presliku pisanog prigovora koji je uložio na licu mjesta. Ukoliko se nepravilnost ne otkloni na licu mjesta, "Vođa stranke" je dužan tražiti da mu se izda potvrda iz koje će biti jasno vidljivo da usluga nije pružena odnosno da nije pružena na ugovoreni način. Pisanu reklamaciju "Vođa stranke" je dužan uložiti u roku od 3 dana od završetka rezervacije elektroničkom poštom na adresu: info@villaunique.netili redovnom poštom na adresu: Jasminka Stupar, Pula, Put od fortica 32. Jasminka Stupar ima pravo odbiti reklamaciju"vođa stranke" ukoliko je ista podnesena nakon navedenog roka. Jasminka Stupar obavezuje riješiti pismenu pritužbu unutar 14 dana od dana primitka iste, a ukoliko rješavanje pritužbe zahtijeva prikupljanje dodatnih informacija, Jasminka Stupar može produžiti rok donošenja rješenja za dodatnih 14 dana. "Vođa stranke" se izričito odriče prava na posredovanje svake druge osobe, davanja izjava medijima, arbitraže drugih institucija te podnošenja tužbe za vrijeme trajanja postupka rješavanja prigovora, najviše 14 odnosno 28 dana od podnošenja prigovora.